Σεμινάριο 2013-Θεσσαλονίκη

To σεμινάριο «Basketball Athletic Development» πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2013. Η παρουσίαση περιέχεται σε τρία DVD των έξι ωρών.

Το σεμινάριο ήταν χωρισμένο σε τρεις βασικές ενότητες:

- Τεχνικές Προθέρμανσης (Θεωρία και Ασκησιολόγιο στο Γήπεδο_

- Σχεδιασμός Προγραμμάτων Αντοχής (Θεωρία)

- Ασκήσεις Αντοχής στο Γήπεδο (Πράξη)

 

Το πρώτο DVD «Τεχνικές Προθέρμανσης» περιέχει μια σύντομη θεωρία σχετικά με τις τεχνικές προθέρμανσης που χρησιμοποιούμε στο Performance 22. Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Χατζηχρήστος μιλά για την αξία των Ισομετρικών Ασκήσεων Νευρομυϊκής Ενεργοποίησης στην αρχή της προπόνησης και πως αυτές συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία των αθλητών και στην μείωση των τραυματισμών. Στην συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής επίδειξη των ισομετρικών ασκήσεων, καθώς και των βασικών Δυναμικών Διατάσεων.

Στο δεύτερο DVD «Θεωρία: Ισχύς και Αντοχή» γίνεται λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας που διέπει τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων με στόχο την βελτίωση της ισχύος και της εκρηκτικότητας. Ακολουθεί η ανάλυση της θεωρίας σχεδιασμού προγραμμάτων βελτίωσης της αντοχής και της φυσικής κατάστασης. Η γνώση της θεωρίας είναι απαραίτητη για την κατανόηση της προπονητικής φιλοσοφίας και για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών ανάλογα με τον στόχο.

Το τρίτο DVD «Ασκήσεις Εκρηκτικότητας στο γήπεδο» είναι χωρισμένο σε δυο μέρη και περιέχει πλήθος ασκήσεων. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο σε ασκήσεις αλτικότητας, εκρηκτικότητας και ανάπτυξης της ισχύος, μέσα στο γήπεδο και χωρίς ακριβό εξοπλισμό. Παρουσιάζονται πλειομετρικά άλματα, ασκήσεις με σκάλα ευκινησίας, εμπόδια, λάστιχα, όλα προσαρμοσμένα στο μπάσκετ. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται ομαδικές ασκήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ειδικής αντοχής μέσα στο γήπεδο. Έτσι, ο προπονητής μπορεί να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο γήπεδο, χωρίς να χρειαστεί να βγει σε εξωτερικό χώρο, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από την προπόνηση μπάσκετ.